Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Reglementări noi privind șomajul tehnic

În Monitorul Oficial (Partea I) nr.260 s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Prin acest document a fost abrogată clasificarea angajatorilor ce își reduc activitatea total sau parțial ca urmare a ordonanțelor militare privind combaterea epidemiei de coronavirus sau din cauza conjuncturii.

Așadar, indiferent dacă este afectat direct sau indirect și își reduce sau își întrerupe total sau parțial activitatea, angajatorul poate cere bani de la stat lunar pentru indemnizațiile de șomaj tehnic.

Este important de menționat faptul că subvenționarea este valabilă numai pentru perioada stării de urgență – adică perioada dintre 16 martie și 14 aprilie 2020.

Mai mult decât atât, prin OUG nr.32, s-a abrogat obligația prezentării certificatului de situații de urgență pentru aprobarea plății indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din fondul de șomaj. Acest certificat nu a fost eliminat complet, dar se utilizează în alte situații.

Inițial, Guvernul stabilise două categorii de firme care puteau primi ajutorul statului (prevăzute în OUG nr.30/2020, reglementări deja vechi, care nu se mai aplică):

  1. a) angajatorii care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;
  2. b) angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

A doua categorie de angajatori ar fi trebuit să depună o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că aceștia înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii documentului, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Procedura de acordare a indemnizației:

Conform OUG nr.32/2020, pe perioada stării de urgență, salariații pentru care angajatorul decide suspendarea temporară a contractului de muncă, din inițiativa angajatorului, pentru situația de șomaj tehnic – art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, beneficiază de indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj, în procent de 75% din salariul brut de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale (Legea nr. 6/2020).

Salariul mediu brut în anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel ca indemnizația brută nu poate depăși suma de 4.071 lei.

Au dreptul la această indemnizație suportată din fondul de șomaj salariații pentru care angajatorii își reduc total sau parțial activitatea ca urmare a epidemiei de coronavirus, conform Declarației pe propria răspundere a angajatorului (model publicat pe https://www.anofm.ro/ ).

Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii, contribuției la asigurările sociale și contribuției la asigurările de sănătate, conform prevederilor din Codul Fiscal.

Faptul generator al taxelor se realizează la momentul încasării de către angajator a indemnizației brute, primite de la fondul de șomaj, iar termenul de declarare și plată este data de 25 a lunii următoare faptului generator.

Menționăm că pentru indemnizația brută suportată din bugetul fondului de șomaj, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Potrivit OUG nr.32/2020, în situația în care un angajat înregistrează mai multe contracte de muncă, dintre care cel puțin unul este cu normă întreagă și este activ pe perioada stării de urgență, această persoană nu beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic suportată din buget.

În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, și toate sunt suspendate ca urmare a stării de urgență, beneficiază de indemnizația suportată din buget, doar la contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

În condițiile în care bugetul angajatorului permite, acesta poate suporta diferența până la minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă.

Important! Perioada în care se beneficiază de indemnizația plătită din bugetul fondului de șomaj constituie stagiu de cotizare privind concediile medicale conform legislației în domeniu.

Aspecte referitoare la depunerea documentației:

Angajatorii aflați în sfera prezentei ordonanțe depun prin poșta electronică, la agențiile de ocupare a forței de muncă la care sunt arondați, o cerere semnată și datată, declarația pe propria răspundere și lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizații.

Menționăm că modelele documentelor au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) nr.741, publicat Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 31 martie 2020.

Aceste documente se depun în luna curentă pentru luna anterioară. Agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația să efectueze plata sumelor aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

Plata se va face în conturile băncilor comerciale unde angajatorii își au conturile deschise.

Angajatorii au obligația să plătească salariaților indemnizația cuvenită în maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor.

Este foarte important de menționat faptul că angajatorul răspunde de corectitudinea și veridicitatea datelor transmise către agențiile de ocupare a forței de muncă în vederea încasării indemnizațiilor aferente șomajului tehnic.

error: Content is protected !!