Mobil: 0741 60 14 60 ; Fix / Fax: 0257 33 83 20 office@prcontrol.ro

Situație: O societate ABC SRL a achiziționat un program antivirus de la o firmă din Franța, pentru care a primit factura cu TVA colectat. Cum ar trebui să declare ABC SRL această factură în Decontul 300, Declarația 390? Societatea românească, beneficiară a serviciului online, nu a transmis codul de TVA, deși sunt înregistrați în scopuri […]

Veniturile din criptomonede trebuie declarate, pentru prima oară, în anul 2020, după ce Codul fiscal a fost modificat pentru ca raportarea lor să fie obligatorie în mod oficial. Reamintim faptul că Legea nr.30/2019, publicată în Monitorul Oficial nr.44/17.01.2019, include în mod expres câștigurile din transferuri de criptomonede în categoria veniturilor impozabile din alte surse. Astfel, […]

Deducerea personală este reglementată de art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de pct.13 (Sectiunea a 2-a-Deducerea personală, Capitolul III – Venituri din salarii și asimilate salariilor, Titlul IV-Impozitul pe venit) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, cu modificările și […]

Situație: Care este tratamentul fiscal al impozitului pe venit în cazul unei microîntreprinderi care sponsorizează un club sportiv? Soluție: Reglementările legale referitoare la deducerea cheltuielilor cu sponsorizarea entităților nonprofit, efectuate de către societățile cu statut fiscal de microîntreprinderi, prevăzute de Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și […]

Reamintim faptul că Ordinul MFP nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial nr.5 din data de 7 ianuarie 2020. Potrivit art.7 pct.24 din […]

Data publicării: 13 Februarie 2020   Ordinul nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr.5 din data de 7 ianuarie 2020. Odată […]

Data publicării: 13 Februarie 2020 Pentru vehiculele rutiere, care nu depășesc 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, se limitează la 50% dreptul de deducere a TVA aferente: – cumpărării, – achiziției intracomunitare, […]

Data publicării: 07 ianuarie 2020 În Monitorul Oficial (Partea I) nr.1054 din data de 30 decembrie 2019 a fost publicată Legea nr.263 din 2019 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Principalul scop al actului normativ este eliminarea plății majorate a CAS și CASS pentru salariații angajați cu normă parțială sau cu plata în acord. […]

Data publicării: 22 Noiembrie 2019 Potrivit prevederilor art 67 alin.(2) din Legea 31/1990, modificate prin Legea 163/2018 dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. În […]

Data publicării: 15 Noiembrie 2019 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în data de 28 octombrie 2019, pe website-ul propriu, formularul D2: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D2.html Menționăm că de la apariția versiunii inițiale, D2 s-a modificat deja, din cauza unor probleme de generare a fișierelor xml.  Acesta va avea două funcții: Cererea de anulare a obligațiilor […]